Červenec 2018

Náprstníky 2018

1. července 2018 v 0:01 | Brdolog
Snímek náprstníků nad obcí Těně.

České jméno náprstník je odvozeno od typického tvaru květů těchto rostlin, podobných náprstku. Podobně vzniklo i latinské jméno - Digitalis - od slova digitus = prst. A názvem digitalis jsou obecně označované i výtažky z listů této rostliny obsahující látky, které ovlivňují činnost srdce (účinné jsou hlavně glykosidy digitoxin a digoxin). V přesně určených dávkách slouží tyto přípravky jako účinný lék na některé srdeční choroby, avšak při nesprávném použití je to vysoce účinný jed - to bylo známo (a hojně využíváno) již ve starověku; tento jed také často bývá nepostradatelnou rekvizitou v mnoha klasických detektivkách.
Jako léčivé rostliny se náprstníky pěstují ve velkém na speciálních plantážích (hlavně druhy D. purpurea a D. lanata). V našich zahradách jsou náprstníky pěstované pouze pro okrasu a to především druhy D. purpurea, D. grandiflora, D. lutea či D. ferruginea a jejich kříženci a variety.
Náprstníky jsou statné byliny s přízemní růžicí listů. V prvním roce se vyvíjí listová růžice, ve druhém roce z ní na jaře vyrůstá olistěná lodyha, podle druhu vysoká kolem 60-180 cm, nesoucí na svém vrcholu květenství s květy barvy růžové, červené až fialové, bílé nebo žluté. Kvetou (dle druhu) v květnu až v srpnu, poupata se rozvíjejí postupně, odspoda.
Některé druhy jsou dvouleté - po odkvětu odumírají, jiné jsou vytrvalé a kvetou každoročně. Avšak vytrvalé druhy v dalších letech nenakvétají již tak bohatě, proto se někdy pěstují pouze jako dvouletky.

Autor textu Martin Zoun. i Receptář.cz

Jako každým rokem jsme se vydali na elektrotříkolkách na průzkum výskytu a pohybu náprstníků po Brdech. Tento snímek je u silnice z bývalé Přední Záběhlé na Roviny pod vrcholem Praha. Náprstníky se množí semínky, které roznáší vítr do všech stran a směrů. Rostliny vydrží na stanovišti i několik let, když jim to dovolí ostatní vegetace. Semena se uchytí podél cest a na nově vzniklých mýtinách po vytěžení dřeva. Osázené mýtiny novými stromky dovolí náprstníkům asi 3 až 4 roky zde vegetovat. Jakmile však stromky dorostou k metru výšky, jejich pobyt zde končí a na mýtinách kde jich bylo i několik set neroste ani jediný. Jenomže to již každá rostlina náprstníku poslala do světa za ty roky větrem již tisíce semen, ze kterých se jich mnoho uchytilo jinde a tento koloběh množení trvá neustále dokola.
Náprstníky u školky.
Dva návštěvníci na bílém náprstníku.
Náprstníky na mýtině.
Krasavec samotář.
Náprstníky u lesní cesty. Vítr, který fouká cestou, používají náprstníky pro dopravu svých semen do dalších lokalit na přesídlení.
Detail květu fialového náprstníku.
Další návštěvník v květu bílého náprstníku.
Tato fotografie je tři roky stará. V lokalitě pod Růžkem začaly kvést náprstníky opravdu ve velkém. Na spodním snímku si ukážeme, jak to tam vypadalo letos po třech letech.
Po třech letech je viditelný nárůst stromků a zelené vegetace, ale náprstník téměř žádný. Zeleň úplně vytlačila náprstníky z této lokality, jenže jak jsem uvedl výše, náprstníky během uplynulých vegetačních období vyslaly do širokého okolí větrem tísíce semínek, která se nejlépe uchytí na nově vykácených mýtinach i v dalekém okolí. Takto cestují náprstníky vlastně po celých Brdech.
Nově vykácená mýtina.
Další rostliny náprstníků.

Tyto 4 horní snímky jsou z jedné nové mýtiny nad obcí Těně u Strašic. Náprstníků je zde letos jenom několik. Příštím rokem očekáváme, že jich bude již více a v dalším roce bude mýtina plná. Určitě tuto lokalitu v příštím roce navštívíme a rádi se podělíme s našimi čtenáři o krásu těchto rostlin.
Náprstníky dokvétají. Na horizontu je druhý nejvýše položený brdský vrchol Praha /862m.n.m./, kde stojí věž meteoradiolokátoru.Pod květy jsou tobolky, ve kterých dozrávají semena. Až dozrají uschnou, otevřou se a budou čekat na podzimní vichřice, které je roznesou na nová stanoviště po celých Brdech. Tato mítina po několika letech zaroste zelení a bude pro náprstníky neobyvatelná. A tak vzniká neustálý koloběh přemisťování těchto nádherných rostlin.
Náprstník červený/digitalis purpurea/je dvouletá prudce jedovatá rostlina z čeledi jitrocelovité vyšších dvouděložných rostlin. Právem je nazývána Brdská orchidej.

Na další toulky po Brdech a okolí Vás zve redakce blogu Brdolog.

******************************************************************************************************************************************