Listopad 2017

Atom muzeum Javor 51

1. listopadu 2017 v 0:01 | Brdolog
Atom muzeum Javor 51, se nachází v bývalém vojenském prostoru Brdy, dnes CHKO. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 17.srpna 2013, po několikaletém úsilí skupiny dobrovolných nadšenců sdružených v nadaci Železné Opony. Muzeum má totiž jedinečné genius loci - duch místa.
V době studené války zde byly skladovány jaderné hlavice, které byly připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965 do roku 1990 zde nebyl jediný občan Československa. Dokonce byl odepřen vstup části Čekoslovenské delegace, která byla účastníkem cvičení Družba 1985. Celý prostor skladu jaderných zbraní byl vlastně zabraným územím Sovětského svazu v tehdejším Československu, před invazí v roce 1968.
Mapa skladu jaderných hlavic.

1 - Vstupní brána
2 - První podzemní sklad, dnes sídlo Atommuzea Javor 51
3 - Druhý podzemní sklad.

Vzorový model skladu jaderných hlavic Javor. Na pravé straně jsou vedle sebe čtyři haly, kde byly jaderné hlavice skladovány na pojízdných vozících. Na tyto skladové haly napříč navazuje hlavní manipulační hala, která má na obou koncích dvojici vstupních panceřovaných vrat. Na levé straně se nachází technologické zázemí skladu.

Srdcem každého objektu Javor byl speciálně oplocený a silně střežený prostor, kde byly vybudovány dva zapuštěné sklady jaderné munice. Každý z těchto dvou zapuštěných objektů měl kapacitu 90 jaderných hlavic. Do skladů měli přístup pouze důstojníci specialisté. Pro uložení a ošetřování jaderných hlavic byly sklady postaveny tak, aby odolaly jadernému výbuchu, proto jsou doslova obloženy tunami betonu. Každý ze skladů má dva vstupy umístěné proti sobě. Vstupy do podzemí tvořila na každé straně skladu dvojice mohutných tlakových vrat, každé o váze 6,5 tuny. Za každou dvojicí vchodových tlakových vrat, uzavíratelných zevnitř, byl balkon s obslužnými místnostmi.
První vstupní vrata
Druhá vstupní vrata
Pohled z balkonu na protější balkon, kde jsou dvoje stejná panceřovaná vrata. Dole je hlavní manipulační hala, kolmo doprava jsou skladové haly jaderných hlavic. Na snímku vidíme tři /žlutočerně značené rohy vstupů/, čtvrtá hala je pod námi. Na levé straně se nachází technologické zázemí skladu.
Veškerá jaderná munice byla naskladňována a vyskladňována z dolního patra skladu elektrickou kočkou, která měla pojezd na kolejnici pod stropem. Pro sestup obsluhy do dolní části skladu sloužil kovový žebřík na boku balkonu.
Detail elektrické kočky.
Otevřené pouzdro s jadernou hlavicí. Zavíkovaná pouzdra se spouštěla, nebo vyvážela elektrickou kočkou.
Žebřík pro obsluhu.
Na levé části skladu se nacházelo technologické zázemí, které obsahovalo nezávislé zdroje elektrické energie, vzduchotechniku, zásoby vody a PHM. V této části byla umístěna také akumulátorovna, rozvodna elektrické energie, dozorčí místnost, laboratoře a prostor pro uložení dokumentace. Stálou teplotu a vlhkost vzduchu zabezpečovala klimatizace. Prostory byly monitorovány na dodržování předepsaných hodnot (teplota a vlhkost), jakož i na vnitřní úroveň radiace. S okolním prostorem bylo udržováno linkové spojení. V případě havárie mohl být prostor zásobován zvenčí pomocí nouzového kanálu.
Problémem v tomto skladu byla velIká vlhkost, která musela být vymražována obrovskými mrazícími žebry. Teplota je zde celoročně kolem 6 stupňů Celsia.
Spojovací chodba v technické části skladu.
Rozvodna elektrické energie.
Strojovna.
Nouzový kanál.
Model atomové bomby.
Princip atomové bomby.

Sklad Javor 51, se jako většina těchto skladů nacházel na okraji VVP v těsné blízkosti kvalitní silnice. Každý Javor byl oplocen speciálním pletivem se signální stěnou. Žádný z Javorů nevykazoval navenek žádné obranné prvky, ať již ženijní stavby, nebo cokoli tomu podobného, i když byly většinou svépomocí strážních čet motostřeleckých jednotek SA částečně vybudovány. Středem každého Javoru byl speciálně oplocený a silně střežený prostor S. Zde je tento prostor téměř uprostřed Javoru. Střežení prostoru S a vnitřních prostor areálu zabezpečovala strážní a dozorčí služba z jednotky Javor. Vnější perimetr (vně plotu), vždy střežila jedna četa z motostřeleckých jednotek SA. Tato četa nebyla seznámena s tím, jaký objekt střeží a do areálu objektu neměla přístup.
Sovětské jednotky v areálu skladu.

V halách kde byly skladovány jaderné hlavice vytvořila nadace Železná Opona čtyři expozice :

1 - Studená válka
2 - Sovětský jaderný program
3 - Americký jaderný program
4 - Mírové využití jaderné energie

Studená válka, invaze vojsk Varšavské smlouvy 21.8.1968 do Československa.
Dopad invaze, Československá tragedie.

Sovětský jaderný program
Detail jaderné hlavice
Sovětská atomová střelnice Semipalatinsk v Kazachstánu

Americký jaderný program, vlevo je detail sila s mezikontinentální balistickou raketou Titan na raketové základně Tuscon v Arizoně.
Americká jaderná hlavice balistické mezikontinentální rakety Titan.
Americký hlavní řídící velín raketové základny Tuscon v Arizoně.
Raketové silo základny Tuscon.

Mírové využití atomové energie.
Jaderná elektrárna Temelín.
Model jaderné elektrárny Temelín.

V devadesátých letech byly v tomto depotu skladovány bankovky a mince stažené z oběhu při měnové reformě z Československé federativní koruny na Českou korunu. Bylo zde umístěno několik miliard korun, mince byly poté převezeny k roztavení do Německa.

V roce 2006 zde byly umístěny na několik let ostatky 4 400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území České republiky a nyní jsou pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu.


Našim čtenářům vřele doporučujeme osobní návštěvu Atom muzea Javor 51, kde Vám odborníci z nadace Železná Opona podají ještě podrobnější informace o celém objektu a rádi zodpoví všechny Vaše dotazy.

Na další toulky po Brdech a okolí Vás zve redakce blogu.

*****************************************************************************************************************************************