Září 2016

Horní hamr Dobřív

1. září 2016 v 0:01 | Brdolog


Horní vodní hamr vznikl v Dobřívě v 15 století a již v této době byla obec známa kvalitní železářskou výrobou. V době největšího železářského rozmachu bušilo na Brdech a okolí přes sto hamrů. Hamr, německy kladivo, je vlastně lidově řečeno kovárna. V dnešní době je tento hamr nejvýznamnější technická památka svého druhu v České republice. K pohonu hamru slouží voda, která na vantrokách roztáčí hnací kola a tato kola různými převody pohání hamry a ostatní nástroje. V hamru se vyrábělo různé nářadí, motyky, sekery, kladiva, podkovy, v dřívějších dobách také hlavně k puškám a dělové koule, později také cvočky a hřebíky. Dnešní podoba hamru pochází z let kolem roku 1765, od této doby hamr pracoval ještě téměř 200 let, v roce 1956 byla výroba v hamru ukončena. V roce 1971 se stal hamr součástí muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a slouží jako živá expozice dokládající starou průmyslovou výrobu. Každý rok, třetí sobotu v květnu se zde koná Hamernický den s ukázkami prací uměleckých kovářů s doprovodným programem a celý Dobřív se v tento den vrací do starých časů.
Nejpamátnějším mostem, který překlenuje Padrťský potok,dnes Klabavu, je tento klenutý kamenný most, nazývaný Švédský most, protože pamatuje třicetiletou válku, patrně ale vznikl ještě před ní. Most sloužil k zásobování hamrů. Na mostě stojí sochy sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého na jehož podstavci jsou umístěny sluneční hodiny. Přes most dojdeme k náhonu, umělému kanálu vedoucího od Horního hamru k bývalému Dolnímu hamru.
Chráněná lipová alej vede k Hornímu hamru,vlevo je odtok náhonu z Horního hamru a vpravo teče Klabava.
Vodní náhon pod hamrem byl v letech 2009-2010 revitalizován a upraven.
Huťský rybník nad hamrem, pod zábradlím je vtok do vantroků, což je dřevěný náhon.
Čelní pohled na vtok do hamru.
Celkový pohled do budovy hamru. Napravo je vidět kladivo prvního hlavního hamru, za ním je nahřívací pec a za ní druhý hlavní hamr.
První hlavní hamr. Na hřídeli vzadu je vidět hnací kolo, po otevření kladky voda kolo roztočí a čtyři patky na hřídeli zvedají kladivo hamru nahoru a o trám nad ním se zvýší síla úderu na kovadlinu. Hamr tluče rychlostí až 60 úderů za minutu.
Tímto táhlem se otvírá přívod vody na hnací kolo hřídele, opačně se přívod vody zavře a hnací kolo se zastaví.
Táhla ovládající klapky přívodu vody na hnací kola hamru, výškou otevření se reguluje rychlost hnacích kol. V dnešní době má hamr 4 hnací kola, dříve měl hamr 5 hnacích kol. Páté kolo pohánělo měch, který vháněl vzduch do výhně, bohužel kolo shořelo. Náhonu se říká vantroky.
Měch, který pohánělo páté hnací kolo, vháněl vzduch do výhně.
Dvou komorová nahřívací pec. Pravá komora má stacionární přívod vzuchu a levá řízený ventilem a vzduch je přiváděn podzemním kanálem. Pravá komora nahřívala železo pro pravý hamr a levá pro levý. Když hamerník nesl rozžhavené železo od pece k hamru, vždy nejprve zazvonil na zvonec, aby varoval ostatní pracovníky a nedošlo k úrazu. K nahřívání železa na hamru se používalo dřevěné uhlí, které v okolních hlubokých lesích pálili uhlíři.
Levý hlavní hamr, na konci hřídele je dobře vidět hnací kolo.
Na protější straně hamru jsou další nástroje, nůžky, brusky, vrtačky,generátor, ventilátor a dva menší hamry ocasáky. Všechny tyto nástroje jsou poháněny od hnacího kola pod stropem hřídelí, převody a řemeny nazývané transmisí.
Ruční vrtačky mají nahoře setrvačníková kola.
Bruska
Generátor sloužil k výrobě elektřiny pro osvětlení hamru.
Dva menší hamry ocasáky /švanchhamry/narozdíl od hlavních hamrů, kterým zvyšuje výkon zpětnou sílou úderu trám nad nimi, buší pouze svojí váhou. Před hamry je zavěšená otočná sedačka, na které se hamerník jedním odrazem nohy přesune z čela hamru na bok, aby využil teploty rozžhaveného železa k co nejrychlejšímu zpracování podle starého přísloví, kuj, dokud je železo žhavé.
Hamerník na sedačce kuje železo.
Jediným odrazem nohy se hamerník přemístní na pojízdné sedačce na bok hamru.
Šikmý skluz ve stěně, kterým se spouští výkovky na sáňkách do vody pod hnací kola k zakalení.
Nejdůležitější část hamru, komůrka na pivo.
Hamr má svého vodníka, po můstku je vchod do jeho místnosti, na policích má hrnečky s dušičkami. Vodník je momentálně v Třeboni na dovolené.
Mistři hamerníci, nahřívají železo na dřevěném uhlí. Před přenosem rozžhaveného polotovaru ke zpracování zazvoní na zvonec, aby varovali ostatní pracovníky před nebezpečím popálení.
Výrobky z hamru, radlice, lopaty, rýče, kleště, podkovy, kladiva, palice.... Vlevo dole ve druhé polici je dřevěná basička s pivem, vychlazeným z komůrky v zadní části hamru.
A to je vše o nádherné technické památce, Horním hamru.
Na zpáteční cestě doporučujeme návštěvu restaurace Hamrovka, která stojí na parkovišti u silnice na Rokycany.
Restaurace Hamrovka nabízí denně kromě výborných hotovek, také velký výběr jídel na objednávku. Dále nabízí 20 druhů pizzy z vlastnoručně vyrobeného těsta a jako specialitu můžete objednat pizzu borůvkovou z pravých
Brdských borůvek, vynikající pochoutka a lahodná tečka po krásném zážitku na hamru.
Borůvková pizza. Restaurace Hamrovka ji nabízí celoročně.
Krásné dny Vám přeje redakce blogu Brdolog.