Prosinec 2015

Sváteční přání

18. prosince 2015 v 16:12 | Brdolog

Všem návštěvníkům našich stránek přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pohodu, klid a do nového roku mnoho štěstí a hlavně zdraví, abychom se mohli těšit z hezkých chvil v naší krásné přírodě.
Redakce blogu Brdolog.


Cesta na Dlouhý vrch nad Těněmi, snímek z roku 2012. Na dolní fotografii je první letošní sníh na Brdech, za Nepomukem u lesní cesty Ganglovka.


Padrťské rybníky

1. prosince 2015 v 20:27 | Brdolog

Padrťské rybníky na Brdech existují přes 400 let. Území na němž vznikly, bývalo hranicí panství mirošovského a rožmitálského. Od poloviny šestnáctého století měly jednoho majitele, Floriána Gryspeka z Gryspachu. Byl to velmi bohatý šlechtic a dobrý hospodář a s největší pravděpodobností rybníky založil právě on. Přímý doklad o jejich vzniku neexistuje, avšak urbář z roku 1565 uvádí oba rybníky v Gryspekově panství jako jeho majetek. Pod hrází dolejšího rybníka byla postavena osada budovatelů díla, ze které patrně vznikla ve druhé polovině 16 století vesnice Padrť/č1/. V následujícím století se stává železářským střediskem, vrchol nastává v 18 století, kdy Podbrdsko představuje
hlavní železářskou oblast Čech. V roce 1753 dýmá v Padrti vysoká pec a níže na Padrťském potoce buší 5 hamrů. V dalším století nastává prudký obrat k horšímu, vysoká pec vyhasla v roce 1817 a poslední hamr dobušil v roce 1867. Za první republiky se Padrť stává rekreačním místem.Na březích byly pořádány skautské tábory, místní obyvatelé pronájímali pokoje jako letní byty a i obyvatelé okolních vesnic/ Kolvín/č2/, Přední/č3/ i Zadní/č4/ Záběhlá/ profitovali na turistickém ruchu, dodávali čerstvé mléko,sýry,vejce a ostatní výpěstky turistům.
Padrť měla vlastní školu, kam chodily i děti z těchto okolních vesnic.
Ortel nad Padrtí a ostatními vesnicemi v Brdech padl v roce 1952, kdy prostor obsadila armáda. Obyvatelé byli vystěhování a vesnice srovnány se zemí buldozery.
Největší paradox je, že za války němci Brdské vesnice sice vystěhovali, ale domy používali jako ubytovny pro lidi, kteří v lesích pracovali. Ovšem oni tam jenom bydleli a o domy a hospodářské budovy se nestarali. Za válečná léta stavení zchátrala. Nadšení lidí,kteří se po válce vrátili do svých domovů bylo obrovské, všichni své domy okamžitě opravovali a to se jim podařilo po nesmírném úsilí. V poválečné době sehnat stavební materiál bylo skoro nemožné, ale oni to dokázali. Jaké zklamání a bezmoc muselo pro ně být, když je režim, který vyhrál válku a pěl o míru, připravil znovu o všechno, ale tentokrát na trvalo. To si nikdo v dnešní době nedokáže vůbec představit, proto bychom měli smeknout přede všemi lidmi co toto museli prožít.

/Části z historie od Jana Čáky a další informace po mém jednání s obyvateli Kolvína,kterým moc děkuji./


Hořejší Padrťský rybník.


V podvečer.


Rybářská chata u Hořejšího rybníka. Za totality sem jezdil ministr obrany s papaláši. V pravo je studna, dříve byla volně přístupná, dnes musíte přelézt plot. Studna je zakreslena v mapách.Padrťské rybníky jsou ve výšce 630 m nad mořem nejvýše položenými hospodářskými rybníky ve středních Čechách. Hořejší rybník má výměru 115 ha, je poměrně mělký. Tento rybník je obklopen nádhernými lesními porosty a je napájen řadou drobných lesních přítoků, proto má větší kyselost vody. Dolejší Padrťský rybník je menší, jeho výměra je 65 ha a je napájen výtokem z Hořejšího rybníka. Rybník je obklopen loukami,proto připomíná klasické Jihočeské rybníky. Rybníky jsou obhospodařovány ve dvouletém cyklu. Každý rok se loví jeden z nich. Vzhledem ke své poloze jsou rybníky nejčistčí v celých Čechách. Na rybnících hospodaří VLS Hořovice - Lesní správa Mirošov, kde pracuje rybářská skupina, která zajišťuje ekologický chov ryb, především kapra. Padrťský kapr se každý rok dodává do prodejních sítí a je svou kvalitou a výbornou chutí vyhledávanou lahůdkou. Průměrně se každý rok vyloví 40 až 50 tun ryb.


Dolejší rybník pod hrází Hořejšího.


V dáli hráz Dolejšího rybníka, vlevo mokřadní keře.Lidé měli k výlovu přístup a viděli zajímavou práci rybářů. Tři dny před výlovem se začala voda vypouštět, až se hladina zmenšila na plochu 40 krát 30 m. Rybáři přivezli na hráz desítky dřevěných kádí, ryby se převážely do sádek ve Zbiroze. Výlov provádělo asi dvacet rybářů, někteří na pramicích natahovali sítě a stahovali ryby k výlovišti. Další skupina je lovila a odnášela na hráz, kde se ryby třídily do kádí. chovali se kapři, ale vylovilo se dost štik,línů, okounů, úhořů a pstruhů. Lidé čekali na závěr výlovu,kdy směli dobrat drobné a plevelné ryby v tůních v bahně, kde uvízly po vypuštění vody. Smělo se lovit i pod rybníkem u vypouštěcího potrubí, kde někteří jedinci vylovili i deset velkých kaprů, štik a úhořů. Výlov rybníka, hlavně Dolejšího byl očekávanou událostí a svátkem. Smažené ryby voněly na Padrti ještě několik dní po výlovu.

/Výpis z kroniky zaniklé obce Padrtě z roku 1938/

Mokřadní keře pod hrází Dolejšího rybníka, vypadá to jak v zámeckém parku. Pohled od bývalé Padrti.


Z dálky ta nádhera vypadá jak botanická zahrada.


Vzadu na vrcholu je meteoradiolokátor na vrcholu Praha 862 m.n.m. Je jen o 3 metry nižší než nejvyšší vrchol Brd Tok.
Pohled na hráz Dolejšího rybníka od zaniklé vesnice Zadní Záběhlé.Padrťské rybníky - technický popis.

Hráze jsou původní z dob založení, pravděpodobně z konce 14 století. Jsou zemní, sypané,homogenní a návodní strana je zčásti kryta kamennou rovnatinou. V obou hrázích jsou bezpečnostní přelivy. Z Dolejšího rybníka vytéká řeka Klabava, dříve se až za Dobřív nazývala Padrťský potok. Účelem vodohospodářského díla kromě chovu ryb, je akumulace vody pro vodárny Strašice, Rokycany, Železárny Hrádek a další menší odběratele, vyrovnání průtokových poměrů, zmírnění velkých vod a zásoba požární vody.

Dolejší rybník

Plocha...............................65 ha
Objem vody.........................1,48mil.m3
Výška koruny hráze................5,6 m
Délka hráze.........................406 m
Šířka koruny hráze.................6,5 m
Průměrný roční průtok.............201 l/s

Hořejší rybník

Plocha..............................115 ha
Objem vody........................2,75mil.m3
Výška koruny hráze................7m
Délka hráze.........................700 m
Šířka koruny hráze.................4,2m
Průměrný roční průtok.............153 l/s

A to je vše o krásných Padrťských rybnících a jejich okolí, na další toulky s Vámi se těší Bg.