Září 2015

Lázská nádrž

6. září 2015 v 17:02 | Brdolog
Lázská nádrž se nachází v Brdských lesích nad obcí Láz u Příbrami. Po roce 1800 se začalo hornictví na Příbramsku rozvíjet a
doly potřebovaly hodně vody na propírání rud a pohon strojů. Vodu odebíraly z říčky Litávky, která v letních měsících často vysychala. Proto bylo rozhodnuto o stavbě rybníka jako zásobárny vody. V roce 1818 byla zahájena stavba na které pracovalo až 1000 lidí, v roce 1822 bylo dílo dokončeno. Současně se budoval 12 km dlouhý zděný povrchový kanál /struhy/vedený po vrstevnici od rybníka až na Drkolnovský důl v Příbrami. V té době nebyla ještě elektřina a voda v dole padala na lopatky obřího kola, které roztáčela. Kolo fungovalo jako motor, kterým se poháněly důlní stroje. Tenkrát to byl neuvěřitelný technický unikát. Hornictví na Příbramsku začalo ještě více prosperovat,ale po čtvrt století bylo pro doly vody opět málo. A tak bylo rozhodnuto o stavbě další zásobárny vody o rybníku Pilském./Jan Čáka/. Pilský rybník /článek předešlý/, byl propojen také zděným povrchovým kanálem z rybníkem Láz. Kanál je zřetelně viditelný kolem cesty k Pilské hrázi, cesta se jmenuje Struhy!Lázská nádrž prošla několika rekonstrukcemi. Poslední proběhla v letech 1990-1991. Hráz je zemní, přímá, sypaná se středním těsněním. Délka v koruně 245 m, výška nad terénem 15,7 m a šířka koruny 5 m. V dnešní době slouží nádrž jako zásobárna pitné vody pro Příbramsko. Povodí Vltavy je provozovatel a správce vodního díla.

Hráz dnes.Pod hrází je domek hrázného a původní vstup do štoly.


Štola ražená ve skále je dlouhá 163,5 m a vede do věžového odběrného místa v nádrži před hrází.
Odběry vody z věže jsou ve 2 etážích a tato voda odtéká potrubím o průměru 400 mm štolou do úpravny vody v Kozičíně. Vedle této nové štoly je ještě štola původní, která dnes slouží k odvodu průsaků.

Unikátní bezpečnostní přeliv ve tvaru kachního zobáku, je nehrazený betonový s kamenným obkladem.

Na přeliv navazuje původní kaskádový skluz široký 7,5 m ukončený vývarem vyloženým kameny.

Přítokový kanál z Pilské nádrže.


Nádrž má při plném stavu objem 829 000 krychlových metrů vody a zatopená plocha je 15,5 ha.Vzadu nahoře je vrchol Brdce 839 m. A to je vše o Lázské nádrži. Vše dobré přeje Bg.