Srpen 2015

Pilská nádrž

21. srpna 2015 v 12:37 | Brdolog
Pilská nádrž se nachází v Brdských lesích nedaleko Bohutína u Příbrami. Původně Pilský rybník vznikl v 17 století a byl podstatně menší než dnes. V roce 1851 začala stavba hráze, jejíž rozměry jsou srovnatelné s dnešní hrází. Stavělo se ručně, utloukal se jíl. Stovky lidí takzvanými tlouky zatloukali přivážený jíl. Do rytmu jim vyhrával flašinetář, aby všichni tloukli stejně. Byla to ukrutná dřina. Stavba byla dokončena v roce 1853. Hráz byla 350 m dlouhá a 20 m vysoká. V příštím roce po vydatných deštích se hráz naplnila po okraj a došlo k nejhoršímu. Hráz začala praskat, poslové na koních varovali obyvatele Bohutína. Zanedlouho se hráz provalila, ohromný vodní příval strhnul vše, domy, zahrady, stromy. Co stálo v cestě srovnal se zemí. Utonula jedna žena s dítětem. Po třech letech byla hráz opravena a když se napouštěla začala na několika místech prosakovat, proto se musela snížit hladina. Po několika letech všechny stopy po tragédii zmizely a voda v nádrži byla průzračná. Začali sem proudit turisté a výletníci, nádrž obklopená lesy
připomínala horské jezero a ani chladná voda plavce neodradila./Jan Čáka/.Pilská nádrž jako jediná protržená hráz v
republice byla obnovena.


Účelem stavby nádrže nebyl turistický ruch ale výpomoc nádrži Lázská, která leží níže a která již nestačila zásobovat vodou důl na okraji Příbrami. Postupem času a také díky elektrifikací/v té době ještě nebyla elektřina/ přestala být voda z nádrže pro Příbramský důl důležitá, ale pro rozrůstající se Příbram a jejich obyvatele začala být naopak ještě důležitější, stala se vodou pitnou. Voda je svedena potrubím do Kozičína, kde je úpravna vody. Jenom plavci a turisté přišli zkrátka, kolem celé nádrže je ochranné vodárenské pásmo.


Koruna hráze, na druhé straně vpravo od koruny hráze je na betonovém podstavci odběrná věž, která má ve spodní části odběrné potrubí na úpravnu vody.
Bezpečnostní přeliv hráze, ústí do skluzu.Skluz.


Z prava vyústění násosky. Násoska slouží pro rychlejší vypouštění vody ze středu hráze. Aby voda odtékala, musí se nasát vývěvou fekálního vozu.


Dole je vývar.


Vstup do hráze komunikační štolou.


Pohled na druhý konec nádrže od přelivu.


Výhled ze zátoky na konec nádrže, vzadu vrchol Brdce 839 m.


Pohled na hráz ze zadní části nádrže.

Technické parametry Pilské nádrže:

hráz přímá,sypaná, zemní se středním jílovým jádrem
nadmořská výška koruny 672,9 m
délka hráze v koruně 380 m
výška hráze 19 m
šířka hráze 5 m
objem nádrže 1,87 /milionů krych.m/
zatopená plocha 22,55 ha
boční bezpečnostní přeliv 27,3 m
max. kapacita přelivu 51 m krych./s
vodárenský odběr 1 větev DN 350 mm
násoska průměr DN 400 mm
max.kapacita násosky 0,68 m krych./s

Pilská nádrž byla postavena v letech 1849 -1853 na Pilském potoce. Napouštění začalo v únoru 1854 a bylo ukončeno protržením hráze s katastrofickými následky pro obec Bohutín v červnu 1854. Od té doby byla realizována řada rekonstrukcí, kdy se měnil příčný profil a opevnění hráze. Poslední významná rekonstrukce proběhla v letech 1983 - 1984. Dne 31. prosince
1985 byla nádrž poprvé v nové historii naplněna a voda začala přepadat přelivem. V dnešní době vodní dílo Pilská slouží jako vodárenská nádrž pro Příbram. /Oficiální zpráva Povodí Vltavy, správce nádrže/

A to je vše na toto téma.Přeji Vám hezké zážitky v přírodě a těším se na další setkání s Vámi. Bg.

Třemošná

6. srpna 2015 v 16:04 | Brdolog

Třemošná je Brdský vrch nedaleko Orlova v okrese Příbram. Velká Třemošná leží ve výšce 778m, vlevo Malá Třemošná 701m. Nachází se ve vojenské části Brd, která je přístupná v sobotu, neděli a o svátcích. Je zde výhled na nejvyšší vrchol Brd Tok 865m a jeho dopadovou plochu. V dnešní době je výhled dost zarostlý stromy. Orlov dostal název dle bájí po mladíkovi, který zázračně sestřelil orla v dálce, kdy dostřel zbraní již nestačil a on přesto orla sestřelil a za to dostal pozemek, který takto nazval.
Třemošná dle báje vznikla tak, že tři mladíky poslala matka do světa a každý dostal mošnu s jídlem. Každý mladík potkal stařečka, který je prosil o jídlo. Všichni bratři stařečkovi své mošny dali, on se jim odměnil a tak vznikla,/ tři mošny/,Třemošná. Potom to díky lidské nenasitnosti špatně skončilo. Stařeček chlapcům poděkoval a odměnil je kouzelnou mošničkou, ve které jídlo nikdy neubylo. Díky tomu hoši začali lenošit a mošnička jim nestačila. Šli za stařečkem že chějí mošničku vyměnit za jinou,ze které neubývají peníze. Stařeček jim mošničku vzal a ozvala se rána. Skála se sesypala a on zmizel. Toto místo se od té doby nazývá Kazatelna. /Jan Čáka/Tok vlevo nahoře a jeho dopadová plocha


Tok


I ze Třemošné jako z ostatních vrcholů okolo Brdských dopadových ploch sledovali důstojníci ostré střelby a telefonicky koordinovali zaměření na cíl. Spojařský sloup přímo na vrcholu Třemošné to plně dokazuje.Betonová patka spojařského sloupu opodál se zprávou od autorů: Záloha záklaďáci/ 1119rota/ --1970/rok/. Tak před 45 lety byl sloup postaven, to ještě nebyl vrchol Třemošné zarostlý stromy a na dopad Tok muselo být dobře vidět!!Že by důstojníci šlapali na vrchol pěšky, tomu jsem nevěřil a tak jsem hledal a našel. Tak jako na každé velitelské stanoviště, i na Třemošnou vyjížděla vojenská vozidla. Pár metrů pod vrcholem je seřadíště vojenských vozů, na které důstojníci dojížděli lesní silnicí z Obecnice.Na vrcholu Třemošné je zastřešené turistické sezení a několik ohnišť. Pod stříškou na trámě je novinový papír,pár ůlomků tuhého podpalovače a zapalovač. Z boku jsou pruty na buřty, ale dřevo si musíte nasbírat, v tom Vám nikdo nepomůže!!!


Hlavně si nezapomeňte buřty, abyste nedopadli jako já.Mezi Třemošnou a Malou Třemošnou se nachází Kazatelna 730m, typický mrazový srub. Je to geomorfologický tvar vzniklý mrazovým zvětráváním.


Z Kazatelny je výhled na Příbram a daleké okolí. V příznivých podmínkách je vidět Šumava.
Na Třemošnou pořádají turisté každoročně Novoroční výstup, který je velice oblíben. A to je vše o Třemošné. Těším se na další setkání s Vámi. Bg.